Contact

Heeft u een vraag, opmerking, suggestie of andere communicatie die u wil voeren met het team / crew van Bobfans?  Noteer het gerust via het contactformulier.
We beantwoorden zo spoedig mogelijk uw bericht.

Dany  –  Verantwoordelijke Communicatie
en het voltallige Bobfans Team

    Privacybeleid – Wetgeving 25 mei 2018:
    AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming  /  GDPR – General Data Protection Regulation.

    Bobfans verbindt zich ertoe de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker / betrokkene strikt toe te passen.
    De betrokkene geeft toestemming aan Bobfans om zijn/haar gegevens te verzamelen en te gebruiken voor specifieke doeleinden enkel en alleen bestemd voor Bobfans.
    De betrokkene gaat akkoord met het privacybeleid dat door Bobfans zal worden toegepast, waardoor persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.